Jestem absolwentką Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie ukończyłam studia na Wydziale Prawa Kanonicznego (tytuł magistra prawa kanonicznego uzyskałam w roku 2002) oraz na Wydziale Prawa (tytuł magistra prawa uzyskałam w roku 2003). W zakresie prawa kanonicznego posiadam ponadto licencjat (w naukach kościelnych to więcej niż magisterium), który to tytuł jest wymagany przy podejmowaniu różnych urzędów i funkcji w Kościele.

Od 2009 r. jestem członkiem Stowarzyszenia Kanonistów Polskich.

W latach 2006-2015 pracowałam na stanowisku asystenta w Katedrze Prawa Kanonicznego i Wyznaniowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Od roku 2005 pełnię urząd obrońcy węzła małżeńskiego w Metropolitalnym Sądzie Archidiecezji Warmińskiej. W roku 2016 Abp Wojciech Ziemba, Metropolita Warmiński, przyjął moją rezygnację z tego urzędu zobowiązując do dokończenia obowiązków obrońcy węzła w tych sprawach, w których zostałam już wyznaczona.

Wykorzystując zdobytą wiedzę oraz doświadczenie zajmuję się doradztwem prawnym z zakresu prawa kanonicznego, szczególnie procesów o nieważność małżeństwa. Założyłam i prowadzę Poradnię Prawno-Kanoniczną oraz współpracuję z Kancelarią Adwokacką Anna Jednorałek http://www.jednoralek.pl/

Dekretem z dnia 15 czerwca 2016 r. Bp Elbląski Jacek Jezierski zatwierdził mnie do pełnienia funkcji adwokata Sądu Diecezjalnego w Elblągu. Zatwierdzenie ważne jest do dnia 31 grudnia 2020 r.

Z dniem 1 stycznia 2017 r. otrzymałam ze strony Abpa Józefa Górzyńskiego, Metropolity Warmińskiego, zatwierdzenie do pełnienia funkcji adwokata przy Metropolitalnym Sądzie Archidiecezji Warmińskiej. Zatwierdzenie ważne jest do dnia 31 grudnia 2019 r.