Oferta Poradni obejmuje doradztwo prawne oraz pomoc w sporządzaniu pism procesowych z zakresu prawa kanonicznego, w tym szczególnie procesów o nieważność małżeństwa.

W obszarze właściwości niektórych sądów kościelnych możliwe jest także reprezentowanie stron procesowych w charakterze pełnomocnika lub/i adwokata.

W ramach oferowanych usług wymienić można m.in.

 • konsultację przedprocesową,
 • pomoc w sporządzeniu skargi powodowej oraz innych pism procesowych,
 • pomoc w doborze materiału dowodowego,
 • konsultację prawną w trakcie procesu, na każdym jego etapie,
 • także konsultacje i pomoc dla strony pozwanej.

To oferta dla Ciebie jeżeli (przykładowe sytuacje):
Kliknij w strzałkę i rozwiń tekst

 • Sprawy o nieważność małżeństwa
  • masz przekonanie, że zawarte przez Ciebie małżeństwo jest nieważne i dostrzegasz przyczynę tej nieważności;
  • jedynie przypuszczasz, że twoje małżeństwo zostało zawarte nieważnie, jednak nie jesteś tego pewna/pewien, nie wiesz co wskazać jako przyczynę ewentualnej nieważności;
  • twoje małżeństwo się rozpadło, pragniesz wejść w nowy związek, ale także żyć zgodnie z nauką Kościoła, korzystać z sakramentów, a w procesie o nieważność małżeństwa widzisz na to szansę;
  • już żyjesz w nowym związku, niesakramentalnym – wybrałaś/eś takie rozwiązanie, ale dokucza Ci brak możliwości przystępowania do sakramentów;
  • pragniesz wychowywać swoje dzieci zgodnie z wiarą, a nieuregulowana sytuacja twego związku stoi w sprzeczności z wartościami, które pragniesz im wpoić;
  • przypuszczasz, że twoje małżeństwo zostało zawarte nieważnie, ale nerwowa, pełna pomówień i pretensji atmosfera rozwodu wyczerpała Cię na tyle, że nie chcesz już mieć do czynienia z żadnym sądem, a tym bardziej współmałżonką/iem;
  • po rozpadzie małżeństwa nie czujesz potrzeby weryfikowania, czy zostało zawarte ważnie czy nie – twoja religijność wynika bardziej z tradycji rodzinnych i przyzwyczajenia niż z przekonania – ale pragniesz się związać bądź już jesteś w bliskiej relacji z osobą, dla której wiara i pełny udział w życiu wspólnoty Kościoła są bardzo ważne;
  • związek małżeński, który zawierałaś/eś w Kościele, rozpadł się wiele lat temu: nie słyszałaś/eś wówczas o możliwości sprawdzenia, czy nie został zawarty nieważnie lub nie interesowało Cię podejmowanie działań zmierzających do uzyskania orzeczenia jego nieważności – teraz sytuacja się zmieniła, a nie wiesz czy nie jest już za późno na wniesienie sprawy do sądu;
 • Inne sprawy małżeńskie
  • przygotowujesz się do ślubu, ale ksiądz po rozmowie z Tobą (z której sporządzał protokół) powiedział, że nie może Ci go udzielić – nie zrozumiałaś/eś dlaczego tak twierdzi;
  • jesteś świadom, że małżeństwo zawarłeś nieważnie, a teraz chciałabyś/chciałbyś by jednak było ważne, niosło w sobie łaskę sakramentu;
  • twoje małżeństwo nie zostało skonsumowane, rozpadło się bez szans na scalenie, a stanowi przeszkodę do zawarcia nowego związku, niosącego nadzieję na pomyślne wspólne życie;
  • nie dostrzegasz przyczyn ewentualnej nieważności swojego małżeństwa, jednak z poważnych względów – dla dobra swojego lub/i dzieci – nie jesteś w stanie kontynuować wspólnego życia ze współmałżonką/kiem, realizować swoich obowiązków małżeńskich;
 • Kwestie związane z procesem sądowym
  • wniosłaś/eś sprawę do sądu kościelnego, jednak masz wątpliwości, czy właściwie interpretujesz jego działania i pisma, które otrzymujesz; nie wiesz czy masz biernie przyglądać się poszczególnym etapom procesu, czy należałoby przyjąć postawę bardziej aktywną;
  • zamierzasz wnieść swoją sprawę do sądu i działać samodzielnie, chcesz jednak zawczasu dobrze się do tego przygotować poznając swoje prawa i obowiązki w procesie;
  • chcesz wnieść swoją sprawę do sądu, ale nie możesz się do tego zabrać, masz już sporo innych spraw na głowie i przeraża Cię konieczność dodatkowego zaangażowania;
  • oboje jesteście zainteresowani uzyskaniem orzeczenia nieważności waszego małżeństwa, ale nie potraficie się porozumieć kto ma zacząć, jakie podstawy ewentualnej nieważności wskazać, bądź macie inne wątpliwości w tym zakresie;
  • w sądzie kościelnym już toczy się twoja sprawa, ale masz wrażenie, że wszystko jest nie tak – przecież w sądzie świeckim z rozwodem poszło bez problemu, więc czemu tu jest inaczej;
  • masz wrażenie bądź jesteś przekonana/y, że przy twojej sprawie doszło do jakichś zaniedbań, uchybień;
  • twoja sprawa się toczy, ale paraliżują Cię silne emocje – strach przed współmałżonkiem, sędziami, formalnościami – czujesz, że sobie nie radzisz, a twoje działania bardziej gmatwają sprawę niż pomagają w jej rozwiązaniu;
  • dostałaś/eś z sądu kościelnego pismo, z którego wynika, że jesteś stroną pozwaną – nie rozumiesz o co w tym chodzi, z jakiej racji twój były/twoja była Cię oskarża; z treści z oburzeniem wyczytujesz, że zarzuca Ci się jakieś problemy z psychiką, a może kłamstwo w chwili składania przysięgi małżeńskiej; w emocjach nabierasz bardzo złego zdania o Kościele i jego instytucjach (sądzie kościelnym);
  • dostałaś/eś z sądu kościelnego pismo, z którego wynika, że jesteś stroną pozwaną – chcesz się odnieść do twierdzeń strony powodowej, zaangażować w sprawę, ale nie wiesz jak zareagować, jakie masz możliwości i prawa;
  • otrzymałaś/eś w swojej sprawie uwagi obrońcy węzła małżeńskiego i nie rozumiesz ich charakteru – dlaczego są tak wybiórcze i stronnicze;
  • otrzymałaś/eś wyrok w swojej sprawie, z którego wynika, że nieważności nie udowodniono – w twoim przekonaniu małżeństwo jest ewidentnie nieważne i nie rozumiesz, dlaczego zapadł taki wyrok;
  • dostałaś/eś z sądu kościelnego wezwanie do stawienia się na przesłuchanie w charakterze świadka i masz w związku z tym jakieś wątpliwości czy obawy, a wyjaśnienia uzyskane w sądzie Cię nie satysfakcjonują;
  • nie jesteś przekonana/y co do wyjaśnień, jakie otrzymałeś w swojej sprawie od pracowników sądu kościelnego i chcesz je zweryfikować.
 • Kwestie dotyczące innych sakramentów i sakramentaliów
  • ksiądz odmówił udzielenia chrztu twojemu dziecku, a Ty nie rozumiesz dlaczego i czujesz się pokrzywdzona/y;
  • ksiądz odmówił pogrzebu kościelnego twojemu bliskiemu, za którego pochówek odpowiadasz – jesteś osobą wierzącą i nie rozumiesz motywów odmowy, choć zostały podane.

Współpraca z Klientem

Zdobyte przeze mnie do tej pory doświadczenie pokazuje konieczność indywidualnego podejścia do każdego Klienta i jego sprawy.

bitowt-indywidualne-podejscie

Czynników kształtujących przebieg i zakres współpracy z Klientem może być wiele – np. stopień skomplikowania przedstawionego problemu,  charakter osoby zainteresowanej otrzymaniem pomocy prawnej, jej motywacja, zaangażowanie, doświadczenie życiowe, wykształcenie, wiek, stan zdrowia, zakres dyspozycyjności, mobilności, sytuacja materialna itd.

Kontakt z Klientem

Dużą wagę przywiązuję do tego, aby na początku współpracy doszło do osobistego spotkania z Klientem. Ułatwi to dokładne określenie jego potrzeb i możliwości, których nie zawsze sam jest świadomy. Pozwoli też na ustalenie optymalnego sposobu dalszej z nim komunikacji (spotkania osobiste, rozmowy telefoniczne, kontakt pocztą tradycyjną czy elektroniczną).

Wychodząc naprzeciw potrzebom osób zainteresowanych skorzystaniem z usług Poradni staram się organizować punkty konsultacyjne w różnych miastach, w różnych terminach i godzinach. Są one wskazywane na bieżąco w zakładce Aktualności.

Przy uwzględnieniu możliwości czasowych i lokalowych, mogą być też kształtowane przez samych zainteresowanych, którzy zgłoszą potrzebę ustalenia takiego punktu w dogodnej dla nich miejscowości.

bitowt-indywidualne-podejscie

Główny obszar działalności Poradni to teren Metropolii Warmińskiej (Archidiecezja Warmińska, Diecezja Elbląska, Diecezja Ełcka) oraz miasto Warszawa, jednak z oferowanych usług mogą korzystać osoby z całej Polski.

Nie wykluczam możliwości wystąpienia okoliczności wyjątkowych, gdy kontakt osobisty z Klientem nie będzie w ogóle możliwy – jeżeli natura przedstawionego problemu na to pozwoli, całość współpracy opierać się będzie na kontaktach telefonicznych oraz korespondencji tradycyjnej bądź elektronicznej.

Koszty

Koszty świadczonych usług prawnych ustalane są indywidualnie. Z uwagi na zróżnicowanie problemów prawnych oraz możliwości i potrzeb Klientów wprowadzenie sztywnych opłat mogłoby być dla nich krzywdzące.

Cenę usługi kształtuje m.in. stopień trudności sprawy, nakład pracy i czasu wymagany do jej realizacji, zakres zaangażowania Klienta.

W niektórych przypadkach także sam Klient – poprzez swoją aktywność przy współpracy (lub jej brak) – może wpływać na wysokość kosztów. Świadomość tego jest istotna szczególnie wówczas, gdy dysponuje mniejszymi środkami niż wskazane w wycenie danej usługi. Nie musi rezygnować z pomocy, ważne jest jednak by wyraźnie przedstawił swoją sytuację.